Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Også kuer føler sorg. Griser føler kjærlighet. Kyllinger føler smerte. ‘Menneskeverd’ er et ekskluderende begrep, skriver Teodor Bruu.

Imot menneskeverdet

$ID/[No paragraph style]:ILLUSTRASJON: KNUT LØVÅS, KNUTLVAS@GMAIL.COM

Politikk handler i stor grad om å dømme over liv og død. Politikken bestemmer hvem som fortjener å leve og hvem som godt kan dø, hvem sin smerte vi kan tåle og hvem sin sorg vi skal bruke alle midler på å lindre. Hvem betyr noe? Hvor går menneskeverdets grenser?