Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Der flest køyrer bil, er motstanden mot bompengar størst

Bilistane må ta rekninga

Kvifor er haldninga til dei nye byvekstavtalene så ulike? Noko av forklaringa finn vi i den nasjonale reisevaneundersøkinga. Statens vegvesen nyttar undersøkinga for å finne kva for reisemiddel innbyggjarane i dei store byane og byregionane nyttar.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production