BER OLJEFONDET TA GREP

Angriper australsk gruvekjempe

Den internasjonale fagforeningsføderasjonen Ituc ber oljefondet bruke sin eiermakt i den australske gruvekjempen BHP. Bakgrunnen er at selskapet har byttet ut australske sjøfolk med utenlandske sjøfolk, og Ituc mener det bryter med landets kabotasjeregler.

Norges deltaking i Libya-krigen har blitt behandla med fullstendig mangel på etisk alvor, skriv Jon Hellesnes.

Det moralske havariet

© ILLUSTRASJON: KNUT LØVÅS, KNUTLVAS@GMAIL.COM

Den 31. januar i år blei Knut Erik Tranøy (1918–2012) feira med ein jubileumskonferanse ved Universitetet i Oslo. Det var hundre år sidan han blei fødd. Tranøy er blitt ståande som den fremste moralfilosofen i Norge; dessutan var det han som grunnla medisinsk etikk som ein seriøs fagdisiplin her i landet. Tittelen på konferansen var «Det etiske alvoret».

«Jeg er veldig trygg på vurderingene vi gjorde da, og jeg mener det samme i dag: Det norske soldater deltok i, er det man i dagligtale omtaler som krig [...] Men jeg sa også at det ikke folkerettslig var å anse som deltagelse i krig.»

JENS STOLTENBERG OM LIBYA-OPERASJONENE, TIL NRK 14. SEPTEMBER
Du kan bla til neste sideBla med piltastene