Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Norges deltaking i Libya-krigen har blitt behandla med fullstendig mangel på etisk alvor, skriv Jon Hellesnes.

Det moralske havariet

© ILLUSTRASJON: KNUT LØVÅS, KNUTLVAS@GMAIL.COM

Den 31. januar i år blei Knut Erik Tranøy (1918–2012) feira med ein jubileumskonferanse ved Universitetet i Oslo. Det var hundre år sidan han blei fødd. Tranøy er blitt ståande som den fremste moralfilosofen i Norge; dessutan var det han som grunnla medisinsk etikk som ein seriøs fagdisiplin her i landet. Tittelen på konferansen var «Det etiske alvoret».

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production