Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Klimaendringa som kjem er forsinka, men kan bli endå verre enn antatt.

For smått, for seint?

ILLUSTRASJON: KNUT LØVÅS, KNUTLVAS@GMAIL.COM

Det er 122 år sidan den svenske fysikaren Svante Arrhenius publiserte sin klassiske artikkel der han presist viste samanhengen mellom endring i CO2-innhaldet i atmosfæren og global temperaturendring. Den 23. juni i år var det dessutan 30 år sidan den amerikanske fysikaren James Hansen la fram sitt vidkjende vitnesbyrd til den amerikanske kongressen om at den globale oppvarminga alt var i gang. Trass i mange klimakonferansar og vakre målsettingar har fossile brennstoff sin del av verdas samla energiforbruk sidan 1988 stige frå 79 til 81 prosent, dei globale utsleppa av CO2 har auka med nær 70 prosent, og den globale gjennomsnittstemperaturen har stige til ei grad over førindustrielt nivå.

Økonomane Morten Jerven, Erik S. Reinert, Rune Skarstein, Chr. Anton Smedshaug, Ebba Boye og Marie Sneve skriv onsdagar i Klassekampen.

Git: master, Env: production, Sanity: production