Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Begrenset refleksjon

Klassekampens intervju med filosofiprofessor Jens Saugstad 26. juli viser noen begrensninger ved selvrefleksjon om sexisme og rasisme i akademia. Det er riktig at filosofifaget, til forskjell fra idéhistorie, er opptatt av argumenters gyldighet, snarere enn påvirkning fra andre tenkere, men dette utelukker ikke å utvide rommet for hvor disse tenkerne kan finnes.