Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Det er ikke sikkert at et klimasøksmål er veien å gå. Spørsmålet er om det ikke er vårt politiske system som må innrettes annerledes.

Demokratiets begrensninger

Illustrasjon: Knut Løvås, knutlvas@gmail.com

Søksmålet mot staten i forbindelse med 23. konsesjonsrunde har reist en prinsipiell debatt om rettsvesenets rolle i miljøspørsmål. Som jusprofessor Hans Petter Graver viser i Klassekampen 26. oktober, er denne debatten bredere enn diskusjonen om den konkrete saken som Natur og Ungdom og Greenpeace har reist mot staten.