Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Ny bok med forslag til hvordan Norge kan overleve som samfunn i møte med arbeidsledighetskrisa:

Vil tilbake til selvberging

Alvorlig: – Blir det her som i en del andre land, med over 10 prosent arbeidsledighet og «kjøpers marked» for arbeidskraft, kan alt det vi setter pris på ved fedrelandet forsvinne som dugg for sola, sier bokaktuelle Ottar Brox.

Norge har en unik historie å ta lærdom av når vi nærmer oss en sysselsettingskrise, mener Ottar Brox.

– Historien om industrialiseringen av Norge skiller seg fra sammenliknbare land ved at økningen i antall småbruk skjedde samtidig med økningen i industriarbeidsplasser, sier Ottar Brox.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production