Får priser - blir ikke lest

Nynorsk barnelitteratur har aldri vært så bred som nå - likevel blir den oversett.

- Nynorsk barnelitteratur blir oversett ved at den verken blir kjøpt, lånt ut eller lest. Samtidig får den stor faglig oppmerksomhet, gjennom prisutdelinger og i innkjøpsnemndene til Kulturrådet. Det er et stort paradoks.

Git: main, Build env: production, running in production mode, Sanity: production