Vil dissekere religion

Daniel C. Dennett står i fremste rekke blant dem som vil forklare religion som naturfenomen. Det kan hjelpe oss med å hindre religiøst begrunnet terrorisme.

«Gud er død,» sa Nietszche – «den sterkeste overlever,» sa Charles Darwin. Hittil har Gud, eller i alle fall ideen om en gud, klart seg godt. Det som gjenstår er å forklare hvorfor.