Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Terrorismens mangfold

Med sin åpenbart sterke innflytelse i Bush-administrasjonen spørs det om ikke kristenfundamentalistene i USA utgjør en langt større trussel mot verdensfreden enn islamske fundamentalister.

Etter at Norge angivelig ble satt på listen til Al-Qa'ida som mulig terrormål, startet spekulasjonene om hvorfor dette skjedde. Uansett hvilke slutninger som i ettertid trekkes om saken, har det neppe gått upåaktet hen hos islamske fundamentalister at Norge faktisk har vært en trofast støttespiller til USA i alle år. De norske jagerflyenes bombetokt i Afghanistan gjør ikke situasjonen noe bedre. Lojaliteten eller – rettere sagt – serviliteten overfor USA, slår oss i hartkorn med den Store Satan (som USA benevnes i islamsk fundamentalistisk språkdrakt). Offisielt forbeholdes terror som regel bestemte grupper, stater eller enkeltpersoner. Andre som begår terroriserende handlinger faller merkelig nok ikke inn under begrepet terrorisme. Enkelte land, som USA og Israel, utfører terroristiske handlinger og slipper unna med det. Da er ikke handlingene benevnt som terrorisme. I stedet brukes eufemismer som «kampanje» eller «operasjoner». Israelerne er mestere i bruken av eufemismer i sine «kampanjer» mot palestinerne. På metaforisk vis er begreper fra legevitenskapens og medisinens område populære i politiske og militære diskurser. «Kirurgiske operasjoner» en hyppig anvendt betegnelse når USA går til angrep.