Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Amerikansk machismo

Ingenting er selvsagt lengre. Det skjønte vi etter Sovjet-kommunismens sammenbrudd i Øst-Europa og Berlin-murens fall for godt over ti år siden. Det skjønte vi ettertrykkelig etter 11.september 2001, en hendelse som - politisk og religiøst - ga næring til apokalyptiske visjoner. 11.september utløste en utbredt terrorisme-psykose anført av et USA som i politisk paranoia og hevnrus så terrorister overalt. 11.september ga fremfor alt Bush-administrasjonen og de nykonservative frie hender. Ideologisk synes det som den amerikanske utenrikspolitikken henter inspirasjon fra John Waynes helteskikkelser, Clint Eastwoods Dirty Harry$>, Sylvester Stallones Rambo$> og Arnold Schwarzeneggers Terminator$>. Forkjøps-doktrinen er det fremste eksempel på den ny-konservative amerikanske machismo' ens handlingsmaksime om å skyte først og spørre etterpå. Doktrinen uttrykker en hypotetisk trussel om en mulig terror-katastrofe og at det er bedre å handle enn å ikke gjøre det. Hva vi er vitne til er en mektig maktdemonstrasjon innpakket i argumenter om å være i den gode saks tjeneste.