Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Den perfekte tjener?

BARN: Basilios Lekapenos trakk i trådene under barnekeiseren Basilios 2., men keiseren gjorde slutt på intrigene da han ble voksen. Her fra kroningen av barnekeiseren.

I senantikken og bysantinsk tid var evnukkene keiserens nærmeste og mest betrodde, fordi de ble ansett som uten egne interesser. Men stemte det?

Basilios Lekapenos eller Basilios «bastarden» var en uekte sønn av keiser Romanos 1. Han ble født rundt 925 og for at han skulle holde seg unna tronen ble han kastrert allerede som barn. Til gjengjeld fikk han stadig mer betrodde stillinger ved hoffet: Han startet som hovedpåkleder og endte med å være keiserens nærmeste, overkammerherre.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production