Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Samenes rettigheter som urfolk har lenge vært knyttet til ett komplisert spørsmål.

Hvor gammel er reindriften?

ILLUSTRASJON: KNUT LØVÅS, KNUTLVAS@GMAIL.COM

Spørsmålet om den samiske reindriftens opprinnelse har engasjert forskere i over hundre år. Diskusjonen har delvis sprunget ut av utenrikspolitiske disputter som for eksempel unionsoppløsningen mellom Norge og Sverige. Da gjaldt det svenske reindriftssamers historiske rettigheter til beite i Norge. Men vel så mye har debatten handlet om nasjonalpolitiske utfordringer; har den samiske reindriften rettslige implikasjoner?

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production