Torbjørn Røe Isaksen mener en styrket skolebiblioteklov kan bidra til mer detaljstyring:

Skeptisk til lovendring

Bøker er viktig: Selv hadde Torbjørn Røe Isaksen stor glede av skolebiblioteket som barn, sier han. Men utfordringen om å styrke dem sender han videre til kommunene. Foto: Marthe Amanda Vannebo

Gode skolebibliotek er kommunenes ansvar, mener kunnskapsministeren. Heller ikke Arbeiderpartiet har tro på at lovverket trenger å styrkes.

– Da jeg gikk på skolen, var jeg så heldig at folkebiblioteket lå på skolens område, og det hadde jeg stor glede av. Jeg fikk låne bøker, vi kunne sitte der i friminuttene, og etter hvert likte vi også å lese aviser der. Det er ikke vanskelig å forstå at det å ha tilgang til et godt skolebibliotek åpenbart er bra, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production