Jakten på et «vi»

Punk og politikk: Aktivister som demonstrerer for å få jentene fra Pussy Riot løslatt. Foto: AFP, Max Nash, NTB Scanpix

Inkluderende: Susanne Christensens bok skaper selv det fellesskapet den har satt seg fore å undersøke.

Det er ikke sikkerhetsnåler og hanekammer i fokus i Susanne Christensens «En punkbønn», men punken som en politisk holdning, en attitude å møte verden med. Gjennom essays og intervjuer diskuterer Christensen mulighetene for et agerende «vi», om det er mulig å finne et fellesskap gjennom punkholdningen. Hun forsøker også å finne svar på spørsmål som: Hva er en jente? Hva er en punkejente? Den feministiske undergrunnsbevegelsen Riot Grrrl i USA på 90-tallet og Pussy Riots aktivisme i Russland danner grunnlaget for Christensens tekster og samtaler med blant annet musikerne Ian F. Svenonius og Johanna Fateman, multikunstner Jenny Hval, den danske forfatteren Olga Ravn, og en russisk journalist ved navn Sergej.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production