Du kan bla til neste sideBla med piltastene

• Hittil ukjent dokument vekker oppsikt • Ny strid om investoravtalene

Ekspertslakt av de blåblå

KRITISK: – Departementets vurdering er lite informativ og uten substans, sier jussprofessor og grunnlovsekspert Eirik Holmøyvik. ARKIVFOTO: Øystein Haara

REFS: «Misvisende», «uforsvarlig» og «uten substans». Det er dommen over regjeringens hittil ukjente begrunnelse for å avgi makt til investeringsdomstoler.

Norge har ikke siden midten av 1990-tallet inngått investeringsavtaler som gir utenlandske selskaper rett til å saksøke den norske stat ved en internasjonal voldgiftstribunal dersom politiske reguleringer innskrenker deres profittmuligheter, fordi en slik myndighetsoverføring har vært ansett som grunnlovsstridig.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production