Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Spesialskoler

Dagens leder

* Utdanningsforbundets blad Utdanning har gjennomført en omfattende kartlegging av elever som tas ut av den vanlige skolen. Den viser at over 5000 elever plasseres i såkalte forsterkede avdelinger, en betydelig økning siden 1992, da de statlige spesialskolene i Norge offisielt ble nedlagt. Da var rundt 3000 barn og unge utenfor normalskolen. Disse elevene er «barna som ikke finnes». Myndighetene verken vet hvem der, hvor de er eller hva slags tilbud de får. De er ikke lenger en del av den offisielle politikken. I stedet er det hver enkelt skole og hver enkelt kommune som må finne en løsning. «Det er så utrolig stor avstand mellom politikernes idealer og realitetene i kommunene. Og skolene må jo finne løsninger», sier professor Thomas Nordahl, som har forsket på oppfølging av vanskeligstilte elever i Skole-Norge.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production