En fundamental protest

Religiøs fundamentalisme er en moderne oppfinnelse og en reaksjon på de vestlige maktenes kolonialisering, hevder forsker i ny bok.

- De omfattende globaliseringsprosessene som skjøt fart rundt 1850-tallet, er den viktigste årsaken til framveksten av religiøs fundamentalisme, hevder Torkel Brekke, professor i religionshistorie ved Universitetet i Oslo.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production