- De er Europas nye jøder

Romfolket fyller rollen som undermenneskene som bekrefter vår egen overlegenhet, mener sosialfilosofen Axel Honneth.

- Jeg har alltid tenkt at det er vanskeligere å forklare det positive, altså anerkjennelsen, enn det negative, altså mangelen på den.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production