Du kan bla til neste sideBla med piltastene

- Ingen lokalsjukehus skal leggjast ned

NEDLEGGINGAR: Seks lokalsjukehus er vedtatt nedlagde, seks andre er delvis nedbygde sia helseføretaksreforma vart sett i verk 2002. Fleire kan det bli i 2010.

Statsekretær Roger Ingebrigtsen forsikra i ei pressemelding 16. mars at løftet frå Soria Moria-erklæringane om at ingen lokalsjukehus skal leggjast ned står ved lag. Det har ikkje hindra vedtak om nedlegging av seks lokalsjukehus berre sia 2007: Farsund (2007), Mandal (2008), Florø (2009), Stensby (2009), Sandefjord (2009), Aker (2010).

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production