Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Skolen - venstresidens fiasko?

Norsk enhetsskole er venstresidens store verk, og har fortsatt oppslutning, men noe er gått tapt på veien, skriver Kaare Skagen.

Det finnes en ubehagelig linje i venstresidens skolepolitikk de siste tiårene. Denne linjen er venstresidens kamp mot lektorstanden, dens uvilje mot å satse kompromissløst på faglighet og kunnskap og dens tro på at organisering og system er tilstrekkelig for å skape kvalitet. Jeg bruker begrepet venstresiden i bred forstand og inkluderer ikke bare den politiske eliten i regjering, storting, fylkeskommuner og kommuner, men også ledelsen i lærerprofesjonen og byråkratiet i skoleverket. Det norske skoleverket er blitt til gjennom en slik bred bevegelse, og det kan antagelig bare fornyes av en lignende bevegelse. Arbeiderpartiet og SV har skapt et skoleverk for hele folket, men på veien er den klassiske pedagogikken gått tapt. Er norsk skole da blitt venstresidens fiasko?

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production