Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Uføretrygd går i arv

Unge med foreldre som er uføretrygdede har tre ganger så stor risiko for å selv bli ung ufør. Å fullføre videregående skole markerer et skille.

Risikoen for at en person blir uføretrygdet før fylte 26 år er tre ganger så høy hvis barnet vokser opp med uføretrygdede foreldre, ifølge forskningssjef ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) Petter Kristensen.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production