Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Hvilke muligheter for reell politisk deltakelse og innflytelse hadde middelalderens mennesker?

Middelalderen og oss

MAKT OG NETTVERK: Middelaldersamfunnet var mindre hierarkisk enn man kan få inntrykk av, skriver Hans Jacob Orning: Høvdinger og stormenn måtte bygge sin makt på støtte fra dem som bodde i nærheten, og alle omgav seg med rådgivere. Bildet viser en vasall som legger hendene mellom herrens hender under såkalt håndgang, når en nykommer skulle tas opp i hirden. Maleri: Ukjent kunstner, falt i det fri

Er middelalderen viktig i dag? Skal man dømme ut fra alle bøkene som utgis om denne tiden, jubileer som diskuteres – eller bare et googlesøk på ordet «middelalder», er svaret ja. Men hvorfor skal vi beskjeftige oss med en periode som tok slutt for over 500 år siden, og som knapt har ett gjenkjennelig trekk sett fra vår moderne verden?