Arkivminne

På markedet: Durnak gir innsikt i en tid hvor tingene har tatt overhånd.

Allerede på 1930-tallet advarte Walter Benjamin om konsekvensene av informasjonsalderen. Den tyske kulturkritikeren tegnet opp et bilde av et samfunn der formidlingen av erfaringer og det organiske minnet var truet av den økende mengden informasjon og tingliggjøring: En erfaring blir som en ting, fremfor en integrert del av vår bevissthet. I Victoria Durnaks andre roman trer vi inn i en informasjonsalder som ville fått Benjamin til å snu seg i graven.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production