Ei ny fortid

Del av krigshistoria: Morfaren til Ida Jackson, Per Pedersen Tjøstland, på Østfronten. Foto: privat

Friskt og viktig: Ida Jackson skriv nyskapande om krigshistorie. Ho tar dristige forteljegrep, men blir for pågåande i bruken av seg sjølv.

Eit wikipediasøk og du har fått ei ny fortid: Morfar var ikkje berre den varme handa å halde i, han var nazist og frontkjempar. Med eit tastetrykk ramlar du inn i den mørkaste delen av norsk historie og det råkar deg i den mjukaste delen av hjartet. Det slår inn i deg og din nærmaste familie anten du vil eller ei.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production