Facebook
Twitter
Digg
Skriv ut
Odd Nerdrum har skrevet brev til Justisdepartementet i håp om å få sone straffen hjemme. Nå snakker maleren ut om dommen i Klassekampen.

- Jeg synes det er en bedre idé om jeg kan stå her og male med en fotlenke, i stedet for å kaste bort tida i et fengsel med å spille kort, sier Odd Nerdrum til Klassekampen.


Han er en av Norges mest kjente og omstridte kunstnere. I ti år har Odd Nerdrum boikottet norske medier, etter å ha stått midt i en rekke skarpe offentlige debatter om kunst på 1980- og 90-tallet. I dag ønsker han ikke å bli kalt kunstner, men håndverksmaler.


Det siste året har Nerdrum igjen kommet i søkelyset, etter at han ble stilt for retten av norske skattemyndigheter. I forrige uke kom dommen fra Borgarting lagmannsrett, der maleren ble dømt til fengsel i to år og ti måneder for skatteunndragelse. Nerdrum har anket dommen til Høyesterett.


Nå bryter han tausheten, og tar imot Klassekampen hjemme på den idylliske gården Rødvik utenfor Stavern i Vestfold. En entusiastisk Nerdrum viser oss rundt i atelieret hvor han arbeider og underviser sine elever i klassisk-figurativt maleri.


Brev til Faremo


Og det er i dette rommet Nerdrum kan tenke seg å sone en eventuell fengselsstraff med elektronisk fotlenke:


- Det var et forslag jeg sendte myndighetene før ankesaken kom opp for lagmannsretten, og det var et forsøk på å finne en løsning i samråd med justisministeren, forteller Nerdrum.


Klassekampen har fått tilgang til brevet, som er stilet til justisminister Grete Faremo, hvor Nerdrum legger fram forslaget.


I brevet trekker han en sammenlikning til løvestatuene som er plassert utenfor Stortinget i Oslo. Disse ble hogget ut av steinhoggeren, Gudbrand Lia, som satt fengslet for drap.


- Dersom myndighetene går med på en slik løsning, vil jeg lage et stort bilde på 6x4 meter, som skal hete «Fengslene åpnes», og gi det som en gave til den norske stat. Jeg kan leve med de begrensningene en fotlenke innebærer, så lenge jeg får arbeidet.


- Hvor viktig er arbeidet for deg?


- Det å kunne male, betyr alt.


Grete Faremo har videresendt forespørselen til Kriminalomsorgen.


- En kunstpolitisk dom


Men før en eventuell soning skal Nerdrum altså prøve saken sin for Høyesterett. Og han har klare oppfatninger om dommen i lagmannsretten:


- Jeg oppfatter dette som en kunstpolitisk dom, sier Nerdrum.


Nerdrum ble dømt for å ha solgt malerier for i underkant av 14 millioner kroner i utlandet, i perioden 1998-2002, uten å føre inntektene opp på selvangivelsen.


- Jeg er ikke alene om dette, g det er mange som opplever det samme. Jeg mener dommen er utslag av det jeg vil kalle «sesonglover», det er lover som ikke er nyttige for samfunnet, sier Nerdrum.


Han trekker en parallell til den irske forfatteren Oscar Wilde som fikk karrieren ødelagt etter at han ble dømt til fengsel for samme antall år på grunn av sine homoseksuelle forhold.


- Når jeg blir dømt for økonomiske misligheter, er det også uttrykk for en sesonglov. Jeg tviler på at man om hundre år vil nikke anerkjennende til denne dommen og si at den var nyttig.


- Hvorfor mener du dommen er kunstpolitisk?


- Det er et forsøk på å ramme meg fordi jeg representerer en klassisk-figurativ stil, et europeisk følelsesliv. Helt siden jeg var elev ved Kunstakademiet, har jeg fått kritikk for dette. På Kunstakademiet ble jeg fortalt at den figurative stilen var skadelig for kunsten. Jeg er blitt spurt om hvorfor jeg har valgt å holde på med dette selv om jeg ikke ville bli godtatt av kunstfeltet.


- Så hvorfor holder du på?


- Jeg vil lage et mesterverk. Da må det være teknisk godt.


Vil undervise


Nerdrum forteller at det er undervisningen som står i sentrum i disse dager:


- Det viktigste for meg nå, er å være lærer - uten betaling.


Og under hele intervjuet er Nerdrum omkranset av både sine elever og barn.


- Føler du deg urettferdig behandlet?


- Det er i hvert fall ingen tvil om at jeg har fått en særskilt individuell behandling. Hovedproblemet i rettssakene jeg har vært gjennom, er at aktoratet slipper å bevise noe som helst, i stedet har min forsvarer hatt bevisbyrden. Det legges ikke vekt på at jeg har gjort opp for skattekravet, og at to islandske revisorer har bekreftet at jeg har betalt min skatt på Island, hvor de for øvrig aldri har anlagt noen sak mot meg, sier Nerdrum, og legger til:


- Ut fra dommen blir jeg behandlet som om jeg var en narkolanger fra Singapore, og framstilles som et udyr. Tror de at jeg driver med narkotika og tjener svarte penger på det? Jeg blir den første kunstpolitiske fangen i Europa.


Og han viser til en av historiens største tyranner for å illustrere situasjonen:


- Selv ikke Hitler satte en eneste «entartet» kunstner i fengsel. Når man blander rødt og grønt, får man en ganske ekkel farge, sier Nerdrum, med klar adresse til den sittende regjeringen.


Følgende av dommen mot ham har vært fatale, understreker han.


- Jeg er ferdig som kunstner, og karrieren er ødelagt. Jeg har ikke hatt henvendelser om kjøp av malerier etter rettssaken i fjor.


- Men bør du også ta selvkritikk på noe i etterkant av dommen?


- Jeg har gjort én tabbe. Og det var at jeg benyttet en feilslått oljeblanding som gjorde at mesteparten av 1980-talls produksjonen gikk tapt.


Ødelagte bilder


De ødelagte bildene utgjør en sentral del av skattesaken. Da bildene han hadde malt med den spesielle oljeblandingen begynte å renne, satte han i gang med å male bildene på nytt. Han solgte dem gjennom et galleri i USA, og mottok 950.000 dollar for maleriene, som ble oppbevart i en bankboks i Østerrike.


Ifølge Nerdrum ble de etter avtale med galleristen plassert der for å være tilgjengelige dersom det kom erstatningskrav fra kjøpere av bilder som var ødelagt. Nerdrum mener dette var et lån. Mens den norske skatteetaten mener disse pengene ble plassert i bankboksen i et forsøk på å unndra beskatning.


- I kunstverdenen er det mange avtaler som kan virke merkelige. For eksempel hadde galleri Haaken i Oslo flere låneavtaler med kunstnere på 1970-tallet, sikkert seinere også, sier Nerdrum.


Han mener også dommen står i strid med hans menneskelige natur:


- De anklager meg for å ha tatt snarveier for å slippe unna skattevesenet. Men dersom jeg hadde vært et menneske som valgte de lettvinne løsningene, ville jeg aldri malt klassisk-figurative malerier.


- Hva tenker du om det å skulle sitte i fengsel?


- Det er risikabelt å stjele tida til et skapende menneske. Dersom Rembrandt hadde blitt nektet å male de siste årene av livet sitt, så ville vi også gått glipp av hans største verker. Dersom jeg må sitte i fengsel, kan jeg heller ikke reise til USA. Det fratar meg muligheten til å undervise mine elever i Amerika.


Frykter for omdømmet


Nerdrum viser også til hvor viktig omdømmet er i kunstverden:


- Et dårlig rykte er farlig. Kunsthistoriker Øivind Storm Bjerke sa at to av mine malerier var tatt ned fra museenes vegger i USA. «Nerdrum var ikke populær lenger». Hva om Bjerke for ett år siden hadde sagt: «Hurra! Jeg så et storslått bilde av Odd Nerdrum i de Young museet i San Francisco». Slik har jeg hatt det i kunstmiljøet først - og siden over det hele, sier Nerdrum.


Og han henviser til en annen kjent og omstridt norsk kunstner:


- I fjor skrev kunstsosiolog Dag Solhjell i Aftenposten at «Odd Nerdrum står rettslig svakt i Norge». Men det var en annen norsk maler som sto like svakt, og som ble forfulgt av likningsvesenet i tolv år, fram til 1940: maleren Edvard Munch.


- Men sett nå i ettertid, er det noe du skulle ha gjort annerledes?


- Jeg skulle selvfølgelig ikke ha malt klassisk-figurativt. Jeg ble advart fra alle kanter om at jeg ville møte motstand dersom jeg fortsatte med det. Samtidig tror jeg ikke jeg kunne gjort det på noen annen måte, jeg tror ikke det. Men jeg skulle også like å vite hva myndighetene angrer på.


Selv om Nerdrum har erklært at han er ferdig som kunstner, har han ikke gitt opp å male av den grunn:


- Mitt neste store bilde skal hete «Den fremmede». Det tematiserer hvordan vi tar imot den ukjente.


Fredag 19. desember 2014
Nettavisen er felt to ganger for brudd på god presseskikk. Pressens faglige utvalg (PFU) gir avisa påpakning for å bryte ned skillet mellom reklame og redaksjonelt innhold.
Torsdag 18. desember 2014
Protestfestivalen har falt ut av Kultur­rådets støtteordning. – Er vi uheldig kan vi gå konk, sier festivalsjef Svein Inge Olsen.
Onsdag 17. desember 2014
Arbeiderpartiet vil gjøre det vanskeligere å tyvtitte på NRK. – En lisens som følger husstander vil sikre NRK stabile inntekter, sier Arild Grande (Ap).
Tirsdag 16. desember 2014
Søndag ble flere journalister arrestert i Tyrkia. Ytringsfrihetens kår i landet blir stadig dårligere, slår en fersk rapport fra Norsk PEN fast.
Mandag 15. desember 2014
15 aviser må dele på 3,5 millioner kroner. Det er resultatet etter den første tildelingen av digital pressestøtte fra Medietilsynet.
Lørdag 13. desember 2014
Regjeringen må kreve at kulturen holdes utenfor de nye frihandelsavtalene som er på vei, sier Fagforbundet. I verste fall kan norsk kulturliv miste statsstøtte.
Fredag 12. desember 2014
Europas kulturorganisasjoner frykter at nye frihandelsavtaler skal rive vekk økonomisk støtte og vern av nasjonalt kulturliv.
Torsdag 11. desember 2014
Antallet eldre kunstnere som søker støtte fra Bildende kunstneres hjelpefond, har økt kraftig. Kvinner er overrepresentert.
Onsdag 10. desember 2014
Kvinner i alderen 40–66 år dominerer utlånsstatistikken for e-bøker.
Tirsdag 9. desember 2014
Kulturrådet vil gjøre e-bøker til en permanent del av statens innkjøp til bibliotekene. Forlagene kan få dobbelt så mye betalt for e-bøkene som for papirbøker.
­

TV-guiden er levert av TimeFor.TV

TV-guide

­
­