Anders Ericson har delt denne artikkelen med deg.

Stortingspolitikerne i kulturkomiteen ber Anette Trettebergstuen (Ap) komme på banen for å redde Nasjonalbibliotekets nettbibliotek.

Alle vil redde Bokhylla

SAMLER STEMMENE: Tilgang på bøker kan gi stor glede. Kulturpolitikerne på Stortinget står samlet for å bevare Bokhylla på Nasjonalbiblioteket. Fra venstre Tage Pettersen (H), Silje Hjemdal (FrP), Hege Bae Nyholt (R) og Grunde Almeland (V).

– Dette engasjerer bredt, og det handler selvfølgelig om den uvurderlige kilden til informasjon som Bokhylla er for mange, sier Tage Pettersen (H) i familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

Nasjonalbiblioteket planlegger å kutte 100.000 av 240.000 digitale bøker fra neste år. Det anslår de å spare sju millioner kroner på, i utgifter til rettighetshavere av bøkene.

Pettersen har sendt spørsmål til kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) om hun vil forsøke å redde Bokhylla.

Kuttet er et av flere som gjøres for å spare inn etter økte strøm- og leiepriser og manglende konsumprisjustering i forslaget til statsbudsjettet.

– Jeg ber ikke om at kulturministeren skal gi biblioteket mer penger, men spør om hun har en mening om prioriteringene nasjonalbibliotekaren gjør innenfor de gitte rammene, sier Pettersen.

Han mener det er biblioteket som bør prioritere annerledes.

Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre har opplyst at valget står mellom å opprettholde Bokhylla, et stadig dyrere tilbud som biblioteket bærer aleine finansielt, eller å sikre stillingene til de ansatte.

Pettersen mener likevel det handler om prioriteringer i bibliotekets budsjett.

– Vi kan ikke komme dit at institusjoner prioriterer feil og så ber om statlige midler for å dekke opp.

Silje Hjemdal (Frp) i kulturkomiteen mener også Nasjonalbiblioteket først og fremst må ordne opp i egne budsjetter for å bevare Bokhylla.

– Jeg forventer selvsagt at dette vurderes før alt annet. Her bør Nasjonalbiblioteket ha gode muligheter for å omprioritere, sier Hjemdal og legger til:

– Da får vi virkelig håpe dette er noe statsråden tar fatt i og gjør noe med.

– Økonomien er for trang

Det er brei politisk enighet om at Bokhylla må bevares i sin helhet. Hege Bae Nyholt (R) mener imidlertid at Nasjonalbiblioteket ikke har noe spillerom innenfor det foreslåtte budsjettet.

– Det er ikke politikernes jobb å fortelle Nasjonalbiblioteket hvordan de skal prioritere. Det er ikke en god situasjon å skulle velge mellom bøker og ansatte, og jeg har full forståelse for at de velger å holde på sine ansatte. Problemet er at den økonomiske ramma er for trang til å kunne drifte biblioteket på en forsvarlig måte.

Nyholt synes det er synd om Nasjonalbiblioteket «strupes økonomisk».

– Det går ut over et tilbud som skal være tilgjengelig for alle, sier hun.

Også SVs representant i kulturkomiteen Kathy Lie sier hun er sjokkert over planene.

– Vi har i stadig mindre grad fysiske bøker hjemme. Da er det enda viktigere å ta vare på det som er digitalt tilgjengelig.

«Tretteberg­stuen og regjeringen må rydde opp i dette så snart som mulig.»

Grunde Almeland (V)

– En regnefeil

Grunde Almeland (V) mener Nasjonalbiblioteket er offer for en regnefeil regjeringen har gjort.

– Regjeringen har ikke klart å ta for seg en realistisk konsumprisindeks-regulering i det foreslåtte budsjettet. Denne regnefeilen fører nå til store kutt i mange rammede institusjoner, og det viser seg som en tragedie for Bokhylla-prosjektet, sier han.

Almeland sier at det fra oppstarten har vært brei politisk enighet om at nettbiblioteket er viktig kulturarv.

– Trettebergstuen og regjeringen må rydde opp i dette så snart som mulig. Jeg regner med at det blir rettet opp i forslag til revidert budsjett, ellers går hun på en kjempeblemme.

Vil justere for prisvekst

Trettebergstuen kunne ikke stille til intervju i går, men statssekretær Odin Adelsten Aunan Bohmann (Ap) skriver i en e-post til Klassekampen at regjeringen allerede har varslet prisjustering av revidert budsjett.

«Som varslet av finansministeren vil revidert nasjonalbudsjett hensynta en økt pris- og lønnsjustering. Nasjonalbiblioteket vil dermed få økte rammer», skriver Bohmann.

Bakgrunnen for kuttene i Bokhylla skyldes ikke bare høy prisvekst, men også økte strøm- og leiepriser. Departementet mener at biblioteket selv må vurdere hvordan midlene gitt over statsbudsjettet prioriteres.

«Bokhylla er en bra ordning, og vi håper Nasjonalbiblioteket klarer å unngå for store kutt i avtalen.»