Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Praktiske fag

Over 100.000 unge mellom 15 og 29 år er verken i utdanning eller jobb. Årsakene til dette begynnende utenforskapet er flere, men mange av problemene starter i barne- og ungdomsskolen. Liv Mjelde, som har jobbet med yrkesfag i en mannsalder og var med på å starte Yrkesskoleelevenes og lærlingenes interesseorganisasjon (YLI), sier i en ny bok fra Manifest at dagens skolesystem er ødeleggende for mange elever. Mer praktisk undervisning og mer læring i verksted er en del av løsningen. Den nye danske regjeringen slår i regjeringserklæringen fast at det er oppstått en ubalanse mellom det boklige og det praktiske og kreative i folkeskolen. Det oppmuntrer elevene til å velge studieforberedende linjer på videregående, noe som verken gagner den enkelte eller samfunnet.