Du kan bla til neste sideBla med piltastene

SV-veteran vil at SV skal bruke kreftene på å forandre Nato og norsk forsvarspolitikk:

Trur utmelding er eit blindspor

KRITISK: Dag Seierstad er svært kritisk til forsvarsalliansen Nato, men trur ikkje det er mykje vits å argumentere for norsk utmelding i dag. FOTO: TOM HENNING BRATLIE

SKIFTE: Dag Seierstad trur det fell på steingrunn å prate om Nato-utmelding. Han vil heller bruke kreftene på Nato-kritikk.

Førre veke vedtok landsmøtet i Sosialistisk Ungdom at dei vil kjempe for at SV framleis skal gå inn for å melde Noreg ut av Nato.

Dag Seierstad har vore ei sentral røyst på den radikale venstresida i 64 år. Han har ikkje trua på at kravet til SU vil føre fram i folket.

– Å løfte ein debatt i det offentlege ordskiftet no om å melde Noreg ut av Nato, det vil falle på steingrunn hos folket. Det er ikkje der den reelle debatten går. SV bør jobbe for å få folket med seg på ein kritikk av det skiftet som har vore i Nato dei siste tjue åra, og jobbe for å avsløre korleis norske politikarar har endra forsvarspolitikken for å vere med på utanlandsoppdraga til Nato, seier Seierstad.

Prosess i partiet

Seierstad har sete mange år i sentralstyret både i Sosialistisk Venstreparti og i forgjengaren Sosialistisk Folkeparti. På nittitalet var han førstekandidat for SV i stortingsvalet i Oppland, og i ei årrekkje har han vore spaltist i Klassekampen. Han er æresmedlem i organisasjonen Nei til EU, og har lenge vore blant dei ivrigaste kritikarane av norsk Nato-medlemskap i partiet.

Fram til landsmøtet i mars neste år skal SV ha ein prosess der dei skal drøfte heile tryggingspolitikken sin og ta stilling til om dei framleis skal programfeste at partiet skal jobbe for å melde Noreg ut av Nato.

Seierstad meiner at det er feil fokus å bruke kreftene på å diskutere ei utmelding av Nato.

– Partiet må finne ut av sjølve om det punktet skal stå i programmet eller ikkje, men mitt poenget er at det ikkje kan vere det viktige punktet. Om det er utmelding som er hovudfokuset i programmet til SV, så er ikkje det bra, seier han.

Vil ha folk med seg

Seierstad trur at eit fokus på utmelding av Nato kan støyte folk frå seg på noverande tidspunkt, medan det bør vere eit godt grunnlag for å få folk med seg at utviklinga i Nato har gått i feil retning.

– Etter kvart peikar jo stadig fleire i offiserskorpset på at omlegginga av forsvarspolitikken i retning av å vere eit forsvar for spesialoperasjonar i Nato ikkje er bra. SV må vere den fremste faneberar for ei tilbakevending til territorialforsvaret, seier Seierstad, og held fram:

«Om det er utmelding som er hovud-fokuset i programmet til SV, så er ikkje det bra»

DAG SEIERSTAD, SV-VETERAN OG SAMFUNNSDEBATTANT

– Rapportane frå Libya peikar jo på at Noreg var det landet som var mest villig til å bli med på bombeangrep som råka sivile, og vi har etter kvart bygd opp flyvåpenet vårt til å passe med slike oppdrag. Det er denne endringa SV må kjempe i mot.

Klassekampen har i fleire artiklar skrive om medlemmar av SV som har skifta syn i Nato-politikken etter den russiske invasjonen av Ukraina 24. februar. Mellom anna sa leiar av Oslo SV Sunniva Holmås Eidsvoll at ho tidlegare var ein sterk tilhengjar av å melde Noreg ut av Nato, men at ho no meiner det er uforsvarleg å melde seg ut av ein forsvarsallianse samstundes som vi har eit naboland som er villig til å gå til krig mot eit anna naboland.

Ikkje overraska av Putin

Seierstad seier at han, i motsetnad til mange andre, ikkje var så overraska over handlingane til Vladimir Putin tidlegare i år.

– Eg har vore kritisk til Putin sitt opplegg heilt sidan han kom til makta ved årsskiftet 1999/2000. Den måten han no fører krig på, den brukte han også i Tsjetsjenia, og han gjorde i Syria under bombinga av Aleppo. Å ikkje ta omsyn til sivile tap er den politiske merkevara til Putin, så det er ikkje overraskande, seier Seierstad.

Sjølv om han ikkje trur det er realistisk å jobbe for å melde Noreg ut av Nato i dag, så meiner SV-veteranen framleis at det kan bli eit mål ein gong i framtida, dersom alliansen ikkje endrar kurs.

– Di meir folk blir samde med SV i at vi treng ein ny forsvarspolitikk, og di meir vi faktisk får ein reell debatt om bruk av atomvåpen, så vil kanskje spørsmålet om medlemskap bli gjengs ein gong i framtida. No er det ikkje der den verkelege debatten går, seier han.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production