Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Nå skal varslingssystemet undersøkes

KRITIKK: Forsvaret har fått kritikk for håndtering av varslings­saker. Her fra Terningmoen utafor Elverum. FOTO: TERJE PEDERSEN, NTB Terje Pedersen

GRANSKE: Forsvarssjefen har besluttet at varslingssystemet skal gjennomgås eksternt.

En intern vurdering av tiltak og anbefalinger er allerede gjennomført, og en statusrapport er torsdag overlevert fra forsvarssjef Eirik Kristoffersen til forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

– Rapporten skal bidra til at Forsvaret i framtida blir bedre på å håndtere varslingssaker. Gjennomgangen vår viser at håndteringen av varslingssaker ikke alltid er god nok. Derfor iverksetter vi nå en ekstern evaluering av hele varslingssystemet, sier forsvarssjefen, general Eirik Kristoffersen.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram mottok rapporten fra forsvarssjefen i dag.

Har iverksatt flere tiltak

Flere tiltak er allerede iverksatt. Blant dem er:

  • Bedre ivaretakelse av varsler, den som blir varslet på og andre involverte – blant annet med oppfølging og informasjon underveis i behandlingen, og i etterkant.
  • Helhetlig vurdering av bruken av reaksjoner og sanksjoner, og sikre at reaksjonen står i forhold til alvorlighetsgraden i saken.
  • Øke kompetansen hos dem som skal behandle varslingssaker.

Forsvarets håndtering av varslingssaker har vært i søkelyset den siste tida etter en rekke medieoppslag.

NRK har blant annet skrevet om at det er over 70 varslingssaker mot offiserer i Forsvaret, mange av dem i den øverste ledelsen.

Jobber fortsatt i Forsvaret

Det er også trukket fram eksempler, blant annet om en offiser som i 2020 ble dømt til 36 dagers ubetinget fengsel både for fyllekjøring og for å ha prøvd å få underordnede kollegaer til å lyve om hvorvidt han hadde drukket alkohol og fyllekjørt. Hendelsen og dommen fikk ingen konsekvenser for offiserens karriere.

VG skrev om soldaten Julie Sandanger, som sto fram og fortalte hvordan hun ble snikfilmet i dusjen av sin sjef.

Til sammen ble det avslørt 38 videoer på sersjantens mobiltelefon, og han ble dømt for forholdet. Likevel fikk han beholde graden og jobber fortsatt i Forsvaret.

©NTB