Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Surrogati

  • Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) stemte for ti år siden mot et fritak som gjør at nordmenn som kjøper surrogati i utlandet, ikke straffes. Nå har NRK spurt henne om hun fortsatt mener at surrogati i utlandet bør straffes. «Det er ikke et poeng for meg å straffe, men straffebestemmelser er holdningsskapende og underbygger alvoret ved lovbestemmelsen. Det som er viktig, er å tydeliggjøre at dette er et forbud», sier hun. Flere har reagert på uttalelsene. Toppes regjeringskollega Anette Trettebergstuen (Ap) sier at hun ikke har sans for en sammenlikning mellom menneskehandel og surrogati. Hun ber om respekt for folks ønske om å få barn. Venstres Grunde Almeland mener surrogati bør bli lovlig i Norge.
  • Surrogati er ulovlig i dag, og det forbudet stiller foreløpig et bredt politisk flertall seg bak. Siden fritaket for straff ved å kjøpe surrogati i utlandet ble vedtatt, har etter hvert mange enslige og par benyttet surrogati for å få barn. Det har skapt en spesiell juridisk situasjon, hvor Stortinget aksepterer en handling det samtidig har vedtatt at er ulovlig. Vår lovgivende forsamling sier dermed både ja og nei til kommersiell surrogati, og norske utenriksstasjoner legger til rette for enkel og smidig hjemkomst til Norge for foreldre og barn. Det er dette dilemmaet Toppe peker på.
  • Noen enkeltpolitikere og ungdomspartier vil tillate altruistisk surrogati i Norge. Det er likevel ikke det som er driveren i den internasjonale surrogatiindustrien. Den er basert på at fattige kvinner stiller sin kropp til rådighet for rike menneskers barneønsker. Surrogati, slik det praktiseres i verden i dag, er avhengig av økonomisk ulikhet. I Norge ser vi ofte kjøperens perspektiv, fordi det er i den enden av handelen nordmenn befinner seg. Det er ikke minst tydelig i de personlige fortellingene pressa trykker. Det er forståelig at folk ønsker barn. Det er likevel svært gode grunner til at surrogati ikke bør bli tillatt. Stortingets tja til kommersiell surrogati åpner for at flere nordmenn kjøper tilgang på kvinnekropper i utlandet. Det må vi kunne snakke om.
Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production