Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Vekk med venstresidas friskoleparadoks!

Takk til Rafael Cobo Garrido for reflekterte kommentarer til min tekst om venstresidas paradoksale forhold til friskolene. Han har rett i at privatskoler som undergraver et godt offentlig skolesystem, og dermed også arbeidet mot urettferdige klasseforskjeller, er en god grunn til å motarbeide dem. At dette er tilfellet i Spania og flere engelskspråklige land, er det ingen tvil om. Problemet er bare at dette ikke er tilfellet i Norge, spesielt ikke når det gjelder friskolene. Dermed savner jeg fortsatt en god begrunnelse for venstresidas motstand.