Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Alle andre enn LO er kritiske til lønnsoppgjørene:

Trange rammer

PRESS: Korona og strømkrisa øker presset foran lønnsoppgjøret. YS, Unio og Akademikerne er kritiske til hvordan lønnsoppgjørene fungerer.

– Praktiseringen av frontfagramma har utviklet seg til å bli veldig rigid. Slik vi og våre medlemmer opplever det, er det et hinder for å drive lønnsutjevning, sier Hans-Erik Skjæggerud.