App, app app, Yuzer

Jeg er veldigenig i mange av betraktningene til Sores Yuzer i Klassekampen den 10. november. Virvaret av apper i kollektivtrafikken er forvirrende og ineffektivt, og å samle alt i én app kan derfor virke forlokkende. Jeg savner imidlertid det overordnede spørsmålet: Hvorfor trenger vi noen apper i det hele tatt?

Å samle alt i én app er muligens bedre enn å ha mange, men det forutsetter at den appen er forsvarlig, sikker og tilgjengelig for alle. Og ikke minst:

valgfri. Å kreve at man må installere en bestemt programvare for å betale for noe som helst bryter med prinsippet om at offentlige tjenester skal være tilgjengelig for alle. Det gjelder ikke bare tjenesten man betaler for, men også det å betale. Om man ikke kan eller ikke vil installere programvaren er ikke så viktig.

Min bestemor på 93 kan ikke lenger ta bussen i en middels norsk småby fordi de ikke godtar vanlige (eller tvungne) betalingsmidler. Selv har jeg vært nødt til å bruke bil på enkelte reiser selv om det hadde vært å foretrekke å kjøre kollektivt. Grunnen var at jeg kunne kjøpe en billett på Entur sine nettsider, men det var ingen måte jeg kunne få billetten levert. Og nei, Entur sin app virker ikke på noen av mine enheter.

Det er selvsagt helt greit å kunne tilby en app som et alternativ, men vi må aldri la det være eneste mulighet til å kjøpe billetter eller få reiseinformasjon. Offentlige transport må være tilgjengelige for alle, og er en for viktig del av samfunnet til at vi helt kan overlate det til private selskaper og lukket, ufri programvare.

Til slutt: alle appene som er nevnt i innlegget til Yuzer sender data om brukeren til flere aktører som driver med kommersiell sporing og profilering av brukere. Offentlig finansiert programvare bør ha en høyere standard enn som så.

HARALD EILERTSEN har delt denne artiklen med deg.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production