Anders Ericson har delt denne artikkelen med deg.

Ikke en melding for historiebøkene

Internett er 52 år. Og skulle du befinne deg i California og har lyst til å feire, kan du klokka halv elleve i kveld heve glasset og si «lo» høyt og tydelig. For det var den aller første meldinga sendt mellom to noder koblet sammen i et nettverk, nærmere bestemt Arpanet som er forløperen til internett av i dag.

I rollene: studenten Charley Kline ved University of California (UCLA) og professor Leonard Kleinrocks datamaskin. Kline hadde telefonisk kontakt med Bill Duvall ved Stanford Research Institute i Menlo Park som satt ved deres maskin.

Taste og teste. Lise Åserud

Forsøket gikk rett til kjernen på all datakommunikasjon ved at Kline skulle logge seg på Duvalls maskin via nettverket og derfor sende kommandoen «login». Han tastet en «l», ba om bekreftelse på at bokstaven var mottatt og fikk den, trykket «o», ba om bekreftelse og fikk den, tastet «g» og systemet krasjet, ifølge historyofinformation.com.

Fiffig å tenke på at bokstavene «l» og «o» er snarlike tallene 1 og 0, som i en lang rekke var det som egentlig ble sendt mellom maskinene. Var de to første tegn «I» og «O» hadde det passet enda bedre, siden de ligner mer, og også er notasjon for input og output. Men historien om internett er, i likhet med nettet selv, ikke perfekt. Så passet det likevel.PK