Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Skal EU eller Norge bestemme over norsk kraftpolitikk?

Kapp kablene

Stortinget vedtok i all hast 7. juni fire nye forordninger knyttet til EUs energipakke. Her har både regjeringa og Ap hatt hastverk før en eventuell ny regjering med både Sp og SV skulle kunne komme med innsigelser. Det dreier seg om forordninger med klare politiske føringer for et konkurransebasert kraftmarked i EU som inkluderer Norge. Målet er konkurranse innenfor et harmonisert prissystem som fordrer overføringskabler i hele EU for å sikre fri flyt av strøm med «like» konkurranseregler. Norske strømpriser er i utgangspunktet for lave, mener Acer.