Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Seriøs velferdsprofittdebatt?

Vi trenger en redelig debatt om kommersialiseringen av de offentlig finansierte velferdstjenestene. Velferdstjenesteutvalget har slått fast at det har skjedd en betydelig kommersialisering innenfor privat drevne offentlig finansierte velferdstjenester de siste årene. De ideelle tjenesteprodusentene har svekket sin relative betydning. På alle tjenesteområdene, bortsett fra for friskolene, har konsernorganiserte, kommersielle aktører økt sin andel av de totale tjenesteleveransene.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production