Du kan bla til neste sideBla med piltastene

En sjimpanses pilkast kan være bedre en enn eksperts vurdering. Hvorfor er det slik?

Tankestøy

Våre tenkemåter er ikke tilpasset dagens strøm av informasjon.

Vi har aldri hatt bedre tilgang på informasjon, men makter vi å bruke den riktig? Klarer vi å bruke informasjonen til å foreta gode vurderinger og valg? Det ser ikke slik ut. Det kommer stadig nye rapporter som viser at selv anerkjente eksperter – uansett felt – gjør grove feilvurderinger, og kommer med spådommer som ikke holder mål. Ifølge en mye omtalt studie, gjort av Philip Tetlock og kolleger, kan man ofte heller overlate ekspertenes forutsigelser til en sjimpanses pilkast. Det vil si: til tilfeldighetene.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production