Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Men for Ahida var det for seint

I 2019 ble regjeringen enig om en engangsløsning for eldre, ureturnerbare asylsøkere som har oppholdt seg i Norge i minst 16 år. Sammenlagt alder og botid måtte være 65 år. Justisdepartementet har gjentatte ganger opplyst om at arbeidet ble forsinket som følge av stort arbeidspress knyttet til covid-19.

Ahida er et pseudonym. Redaksjonen kjenner hennes egentlige navn.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production