Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Idioti

  • Denne uka solgte staten seg helt ut av eiendomsselskapet Entra, og dermed er det ikke lenger fellesskapet som eier sentrale bygg som Nasjonalbiblioteket, politihuset i Bergen, musikkmuseet Rockheim i Trondheim eller Asker og Bærum tingrett. I stedet vil det i framtida være private kapitalister som tjener seg rikere på utleie til det offentlige. De sikrer seg samtidig gode vilkår i verdens banker, fordi utleie til offentlige virksomheter regnes som trygt. Derfor er eie av bygg med offentlige driftsavtaler særdeles lukrativt for selskaper med vekstplaner. Eiendomsbransjens blad Estate pekte nylig på offentlig eiendom som «kjernen i det nordiske eiendomsmarkedet i 2020».
  • At det er penger i eiendom, vet tydeligvis alle andre enn det offentlige Norge. Ikke sjelden har salg av statlige og kommunale eiendommer gitt formidabel avkastning til private, mens fellesskapet går glipp av trygge, framtidige inntekter. Entra er intet unntak. Dessverre er det nå utenlandske, private investorer som får høste overskuddene. Noe av det mest frustrerende med nedsalget i Entra er at det er så dårlig butikk. Hvem vil for eksempel ha sterkest kort på hånda når en ny leieavtale skal forhandles fram for Nasjonalbiblioteket? Vårt nasjonale arkiv kan ikke bare pakke ned og flytte dersom de ikke får leievilkårene de ønsker. Det ville også vært tragisk om de flyttet fra det nyrenoverte praktbygget på Solli plass, med vakre fresker av Emmanuel Vigeland og Per Krohg.
  • «Det finnes bare ett ord for dette: idioti», sa Olav Akselsen fra Ap da Bondevik II-regjeringen ville privatisere Entra i 2004. Likevel var det Akselsens eget parti som i 2011 åpnet for delprivatisering av Entra. Selskapet er i det hele tatt et godt eksempel på omformingen av det offentlige Norge de siste 20 årene. Sentrale politiske miljøer har blitt overbevist om at statlig eierskap er bakstreversk. Det er slik vi må forstå den rødgrønne regjeringens oppstykking av staten i selskaper som etterlikner private bedrifter. Når en blå regjering så tar over, står selskapsbuffeten klar til salg under parolen om å «styrke privat eierskap». Slik selges Norge, bit for bit.
Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production