Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Hvorfor ønsker ikke regjeringen debatt om sin holdning til Israels brudd på internasjonal rett?

Når folkeretten brytes

HVOR ER SANKSJONENE MOT ISRAEL? Norge deltar i en rekke sanksjoner mot land som bryter internasjonal rett, men lar Israel slippe billig unna, skriver kronikkforfatterne. Bildet viser israelske soldater som arresterer en palestinsk demonstrant på Vestbredden. FOTO: JAAFAR ASHTIYEH, AFP/NTB

For ett år siden lanserte 44 jurister med forskjellig bakgrunn initiativet «Forsvar folkeretten». Initiativet har siden fått tilslutning fra flere landsdekkende organisasjoner. Utgangspunktet vårt var Israels vedvarende brudd på folkerett og humanitærrett og økende usikkerhet om framtida til vårt internasjonale rettssystem. Alenegang fra mange land og ulike reaksjonsformer på likeartede brudd på folkerett og humanitærrett reiser tvil om troverdigheten og effektiviteten til et system som skal og bør behandle alle likt. I en tid preget av mange konflikter med stort skadepotensial, er det viktig for stater og sivilbefolkningen i konfliktområder å kunne stole på den beskyttelse et internasjonalt rettssystem gir – enten det gjelder beskyttelse mot krigshandlinger eller vern av sivile i krig og okkupasjon. Men i den harde virkelighet blir dette snarere håp enn realiteter.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production