Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Få svarte skuespillere får roller ved norske scener i 2020, viser en opptelling Klassekampen har gjort:

Lite mangfold på scenen

HVITT VIDUNDERLAND: Av 174 tildelte roller på Nationaltheatret i 2020 gikk bare fire til svarte skuespillere. Her fra forestillingen «Alice i Vidunderland». FOTO: ØYVIND EIDE, NATIONALTHEATRET OyvindEide

Svarte skuespillere blir nesten ikke tildelt roller ved de største norske teaterscenene. Teatersjefene er ikke fornøyde med egen innsats.

5. juni skrev Klassekampen at juryen som deler ut teaterprisen Heddaprisen, fikk kritikk for å bare gi nominasjoner til hvite scenekunstnere. Juryen forsvarte seg med at de bare ser etter kvalitet.

Skuespiller Iselin Shumba fortalte til Klassekampen at hun til tross for seks års høyere utdanning innen teater, sliter med å få roller på norske scener.

«Hvordan i alle dager tror folk at det skal bli plass til sånne som meg i virkeligheten når det ikke er plass til oss i fiksjonen?» spurte hun.

Heller ikke for juryen som skal vurdere årets forestillinger, blir det lett å nominere svarte skuespillere.

Ifølge en gjennomgang Klassekampen har gjort av tildelte roller ved de sju største teatrene i Norge, er det få svarte scenekunstnere på norske scener i 2020.

Av 639 tildelte roller ble 30 tildelt svarte skuespillere. Det tilsvarer litt under 5 prosent.

Aller dårligst står det til ved Nationaltheatret og Rogaland Teater. Nationaltheatret har gitt jobb til tre svarte skuespillere som til sammen har fire roller, mens Rogaland Teater ikke ga jobb til en eneste svart skuespiller.

Et tradisjonelt problem

Teatersjef ved Nationaltheatret Hanne Tømta sier til Klassekampen at ulikheten i representasjon er en utfordring teateret har hatt lenge, men som de jobber aktivt med å utjevne. Nationaltheatret har det største antallet faste skuespillere ved et institusjonsteater i Norge.

– Ensemblet er ikke ene og alene valgt av meg, men av mange tidligere teatersjefers kunstneriske valg. Når vi nå har startet et nytt ensemble, satsingen Nye national, har vi sett etter skuespillere fra ulike utdanningsarenaer og med ulik bakgrunn, sier Tømta.

Tømta påpeker at koronakrisa har satt bruken av frilansere på vent fordi de har et mindre program og prioritert å sysselsette det faste ensemblet.

Hun innrømmer likevel at tildelingen av roller ved norske teatre er for konservativ.

– Det handler jo om hele samfunnet vårt og strukturer vi alle må ut av. Der er vi i en prosess, sier hun.

Teatersjefen sier at det er et stort forbedringspotensial når det gjelder mangfold i norsk teaterbransje generelt.

– Det gjelder ikke bare på scenen, men også i andre områder på teatret. Som hvem som skriver historiene som spilles, sier hun.

Tømta ønsker diskusjonen velkommen og sier at de vil jobbe aktivt med en mer mangfoldig rekruttering framover.

– Forskjellen du peker på, er det bare én ting å gjøre med, og det er å lete aktivt etter måter å utjevne den på. Diskusjonen om mangfold er med på å bevisstgjøre i alle ledd. Dette må vi jobbe strukturert og bevisst med. Vi må gjøre enda flere konkrete tiltak, sier Tømta.

Tar selvkritikk

Rogaland Teater har i år 49 planlagte roller på scenen, men ikke en eneste svart skuespiller i ensemblet. Glenn André Kaada, teatersjef ved Rogaland Teater, er ikke fornøyd og tar selvkritikk.

– Jeg er lite fornøyd med resultatet for 2020. Det er en del forskjellige faktorer som kan forklare det, men jeg synes ikke det er bra nok. Forbedringspotensialet er stort med tanke på hva jeg som teatersjef kan tillate at resultatet blir, sier Kaada.

Også han forklarer at en viktig årsak er at de allerede har et lite mangfoldig ensemble. Han forteller at det er frustrerende at teateret ikke er bedre på mangfold, og at de har forsøkt å rekruttere skuespillere med ulik bakgrunn uten å lykkes.

– Jeg har tilbudt en del roller til skuespillere med flerkulturell bakgrunn, både noen som har takket nei og noen som i ettertid har trukket seg fordi de har fått andre jobber. Da har jeg gått videre og ansatt andre, sier Kaada.

Teatersjefen sier Rogaland Teater vil ta årets resultat med seg og prioritere mangfold høyere framover. Han er tydelig på at ansvaret ligger hos ham.

– Én ting er hvem som får jobber, men vi skal jo speile et samfunn, og representasjonen må være mer mangfoldig enn den er på norske scener i dag. Når det kommer til kritikken mot nominasjonene til Heddaprisen tidligere i år, så ligger ikke ansvaret først og fremst på juryen. Ansvaret ligger hos oss teatersjefer og der må vi bli bedre, sier han.

Hanne Tømta er langt på vei enig med Glenn André Kaada, men mener at ansvaret ikke ligger hos teatersjefene alene. Hun etterlyser høyere krav fra resten av teateret.

– Det øverste ansvaret ligger hos teatersjefene, men anledningen til å påvirke ligger mange andre steder i teatrene. Også regissører har definisjonsmakt og mulighet til å si ifra, sier Tømta.

«Det må bli mer konkret enn at vi ønsker å være mangfoldig»

HANNE TØMTA, TEATERSJEF VED NATIONALTHEATRET

Hun har fulgt med på diskusjonen rundt nominasjonene til Heddaprisen og mener den er på sin plass.

– Jeg synes det er bra at man har et ordskifte om dette som en åpen og real samtale. Alle jeg har snakket med om dette, er glade for at den diskusjonen blir tatt. Å ha noe i en strategi er ikke nok, det må bli mer konkret enn at vi ønsker å være mangfoldig, sier hun.

Peker på svak rekruttering

Elisabeth Egseth Hansen, teatersjef ved Trøndelag Teater, er opptatt av at også rekrutteringen til skuespilleryrket må bli bedre.

«Vi bør også jobbe på et overordnet plan gjennom blant annet en dialog med utdanningsinstitusjonene for å sikre at det utdannes scenekunstnere med mangfoldsbakgrunn. Som eksempel er det få regissører med minoritetsbakgrunn her til lands. Det handler i stor grad om rekruttering og tidlig stimulering», skriver Hansen i en e-post til Klassekampen.

Hun etterlyser sterkere politiske virkemidler.

«Å jobbe mot et økt mangfold er en overordnet samfunnsoppgave som best kan gjøres i samspill mellom politikk, utdanningsinstitusjonene og den aktuelle bransjen», skriver Hansen.