Du kan bla til neste sideBla med piltastene

TID

Å venta til me er klar

Eit rom for utvikling kan ikkje framskundast.

Det er ikkje alltid mogleg å skunda seg vidare. Av og til tek ting den tida dei tek. Det er som om fleire delar av oss må få høve til å koma fram dit me er nå, før me kan gå samla vidare.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production