Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Store forskjeller i utdanningsnivå mellom kommunene:

Studiegapet vokser

MEST OG MINST: Mens Oslo og kommunene i nærheten dominerer utdanningstoppen, finner vi fire fiskerikommuner på lista over stedene med lavest andel høyt utdannede. Samtidig er fiskerikommuner, som her på Værøy, på eksporttoppen i landet. FOTO: MONICA FAGERENG LARSEN

UTDANNING: Folk flest har ikke tatt høyere utdanning, viser nye tall. Bare i tre kommuner er flertallet akademikere.

I 2019 fantes det 74 norske kommuner hvor færre enn én av fem innbyggerne på 16 år og over hadde høyere utdanning.