Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Steinalderhermetikk

LAGRET MAT: Steinaldermennesker kan ha vært mer avanserte i matveien enn tidligere antatt. ILLUSTRASJON: CHRISTIAN JÉGOU

Da elefantene tok slutt, måtte steinaldermenneskene finne nye måter å lagre mat.

Hvordan levde folk i eldre steinalder, før vi begynte å drive jordbruk? Vi tror gjerne at fortidas jegere og sankere levde «fra hånd til munn», at de spiste det de til enhver tid fant i skogen eller klarte å få tak i på dagens jakt – og at de derfor måtte tåle å leve uten mat i dårlige perioder. Det skjedde sikkert også til tider at de sultet. Men som israelske og spanske forskere nylig har funnet ut, etter å ha analysert funn fra Qesem-grotten nær Tel Aviv, så visste disse menneskene hvordan de kunne lagre mat, også animalsk føde. I denne grotten har det vært gjort funn fra eldre steinalder, helt tilbake til for 400.000 år siden, altså før man regner med at det fantes Homo sapiens. Det må altså ha vært en litt eldre homo-art som holdt til der.