Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Vindkraftkommunane kan få større inntekter frå turbinane, men seier nei:

Let seg ikkje kjøpe

BLÆS I PENGANE: Fleire ordførarar står ved vedtaka til kommunane om nei til statens plan for vindkraftutbygging. Her frå vindkraftkommunen Smøla.FOTO: GUNNAR WIEDERSTRØM

NEI: Ordførarar i vindkraftkommunar seier ikkje ja til vindkraft i kommunen, sjølv om det kjem auka inntekter på kraftproduksjonen.

I dag kjem framlegga frå kraftskatteutvalet. Dei kan gjere det meir lønsamt for kommunane å seie ja til vindkraft. Utvalet har mellom anna fått i oppgåve å sjå om skattlegginga av vindkraftverka kan verte likare den som vert vasskraftverka til del. I dag betalar vindkraftverka ikkje anna skatt til kommunane enn eigedomsskatt og berre viss kommunen har innført slik skattlegging.

Git: master, Env: production, Sanity: production