Skål!

  • Forut for valvaken til bompengepartiet i Bergen vart det send ut retningsliner for korleis pressa skulle opptre der. Her var det nøye presisert reglar for mellom anna fotografering. Mellom anna skulle ikkje deltakarar på valvaken fotograferast åleine medan dei skålte for valsigeren med mindre fire var med på bilete og alle gav godkjenning.
Du kan bla til neste sideBla med piltastene