Du kan bla til neste sideBla med piltastene

KAPITALISME 2.0

Marks kapital

PÅ TOPPEN: Facebook-gründer Mark Zuckerberg er en av vinnerne og driverne i den nye kapitalismen. Shoshana Zuboff kaller den «overvåkingskapitalismen», et begrep som har fått stor utbredelse etter at hennes nye bok ble lansert i vår. FOTO: GETTY IMAGES/AFP MONEY SHARMA

Vi lever i et helt nytt økonomisk system, basert på overvåking. Råstoffet er privatlivet vårt, sier bokaktuell professor.

Det er to begivenheter som har forandret kapitalismen grunnleggende de siste 100 årene, mener Shoshana Zuboff, professor emerita ved Harvard Business School. Den ene fant sted i 1913, den andre står vi midt i.

© Information Oversatt av Lars Nygaard