Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Olje og gass dominerer eksportenHandelsunderskuddet for Fastlands-Norge økte med 54 prosent fra 2014

Vi blir stadig mer hekta på olje

AVHENGIG: Erna Solberg har lovet omstilling av norsk økonomi og vil gjøre oss mindre avhengig av olja. Tallene viser at hun er ute av kurs. Her åpner hun Gudrun-feltet i 2014. FOTO: TORSTEIN BØE, NTB SCANPIX

TAR DET MED RO: Stikk i strid med regjeringens egen politikk blir norsk økonomi mer avhengig av oljeeksport. Regjeringen er ikke bekymret.

Regjeringen har lovet å «gjøre norsk økonomi mindre sårbar for svingninger i petroleumsvirksomheten». Ifølge Granavolden-erklæringen skal det gjøres gjennom å styrke veksten i fastlandsøkonomien.

Tallene viser imidlertid at det går i helt feil retning: Fra 2016 til 2018 har Norge blitt mer avhengig av oljeeksport.

Tar vi olja ut av handelsbalansen, blir det tydelig at vi importerer stadig mer enn vi eksporterer fra fastlandet. Handelsunderskuddet for Fastlands-Norge har økt med hele 54 prosent siden 2014.

– Aktiviteten i Norge er mer oljeavhengig i 2019 enn i 2016, vi ser en omstilling til mer olje, sier Ådne Cappelen i SSB.

Denne høsten åpner Johan Sverdrup-feltet, og oljekrana slås på. SSB forventer en sterk vekst i oljeeksporten. For 2020 sier prognosene at Norges BNP, inkludert olja, vil vokse raskere enn BNP for Fastlands-Norge.

– Det har vi ikke sett på lenge, sier Cappelen.

Statssekretær i finansdepartementet, Geir Olsen fra Venstre, er ikke bekymret for at olja blir en viktigere drivkraft for økonomien framover. Han understreker at dette er et resultat av en villet politikk for partiene på Stortinget, som vedtok å åpne Johan Sverdrup-feltet i 2015. Alle unntatt SV stemte for.

– Dette er en naturlig konsekvens av det vedtaket på kort sikt, sier Olsen.

Bekymret for industrien

Samtidig som oljeinvesteringene øker, er Arbeiderpartiet bekymret for fastlandsindustrien. Stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen (Ap) etterlyser omstillingen Erna Solberg lovet allerede i 2013.

Norge skulle bli mindre avhengig av olja, men nå ser vi at det går feil vei, mener han.

Fastlandseksporten har faktisk økt siden 2014, problemet er at importen har økt enda mer, og dermed øker handelsunderskuddet. Ådne Cappelen påpeker at noe av årsaken kan være at økte oljeinvesteringer også gir økt import.

Jobber med omstilling

Geir Olsen er heller ikke bekymret for det økende handelsunderskuddet, som han mener er en kortsiktig trend påvirket av prisene på olje og gass. Han framhever at som andel av det Norge eksporterer har petroleum fått en gradvis mindre betydning.

Så har vi sett en oppsving de to siste årene fordi prisene har gått opp, sier Olsen.

– Vi jobber for fullt med å omstille norsk økonomi. Vi er tydelige i regjeringsplattformen på at vi skal omstille økonomien for å nå klimamålene.

– Dere sier det, men tallene viser altså at utviklingen går i feil retning?

– Du kan ikke omstille en oljetung økonomi som den norske på to år. Det er et langsiktig arbeid, sier Olsen.

Råvareeksport

Sandtrøen fra Ap mener den forverrede handelsbalansen er et tegn på en langsiktig trend og et uttrykk for en underfinansiering av industrien. Problemet er at bankene heller låner ut pengene til eiendom.

– Hvis underskuddet fortsetter å bli større, vil Norge som samfunn og nasjon bli fattigere og fattigere den dagen inntektene fra petroleum blir mindre og mer usikre.

For å bedre handelsbalansen mener Sandtrøen vi må sikre at verdien av det vi eksporterer skal være høyere enn verdien av det vi importerer.

I dag importerer Norge dyre industrimaskiner, men eksporterer fortsatt mye uforedlede råvarer, som for eksempel trevirke. Sandtrøen mener vi må satse på mer videreforedling i Norge, slik at vi øker verdien av eksportvarene våre.

– Historien viser at utviklingen på handelsbalansen definerer hvem som skal være rike i framtida, sier han.

Nytt industrifond

Løsningen er ifølge Sandtrøen ikke å regulere bankene, men heller å styrke norsk industripolitikk. Han viser til industrifondet, et tiltak som ble vedtatt på Aps landsmøte. Fondet skal gi lånekapital og risikokapital til nye industrietableringer.

– Er ikke noe av årsaken til forverret handelsbalanse for Fastlands-Norge økningen i oljeinvesteringer, noe Ap har vært for?

– Tallene viser at forverringen i handelsbalansen kan være uavhengig av det. Tallene bekrefter at i en periode der Norge fikk en bedret kronekurs for industrien, har det likevel vært en forverring på handelsbalansen for fastlandet. Vi har sett nærmere på hva som er årsaken og ser at det er for lite kapital som går til fornying av fastlandsindustrien.

– Med denne politikken blir det mer penger til alt, mer til bolig, olje og industri? Det blir full guffe i alle sektorer?

– Nei, det er jo ikke riktig. Ap vil prioritere ressurser til nærings- og industriutvikling innenfor en helhet, sier Sandtrøen.

Git: master, Env: production, Sanity: production