Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Rekordstøtte til EØS-avtalen i Klassekampen-måling:

Folket seier ja

6 AV 10 SEIER JA: I undersøkinga som er gjort er følgande spørsmål stilt: Dersom det skulle ha vore folkeavstemming om EØS-avtalen i morgon, ville du då ha stemt ja, nei eller veit ikkje? Undersøkinga er gjort av Sentio Research Norge AS for Klassekampen og Nationen med eit landsdekkande utval på 1001 personar. Det er gjort telefonintervju i tidsrommet 28. mai til 3. juni. Kjelde: Sentio Research Norge AS

REKORD: 6 av 10 ville sagt ja om det var folkeavstemming for EØS-avtalen i morgon, i ei fersk måling. Støtta til den 25 år gamle avtalen har gått jamt og trutt oppover.

61 prosent svarar at dei ville stemt ja dersom det var folkeavstemming om EØS-avtalen i morgon. Det syner ei fersk måling som Sentio Research Norge AS har gjort for Klassekampen og Nationen.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production